Enkeltstarts klubmestre

2013 1. Thomas Thuren

2015 1. Jim Jensen

2016 1. Allan Lindrup

2017 1. Morten Thomsen

2021 1. Morten Thomsen 2. Jess Kölner 3. Jesper Christensen