Egon har været styrtet!

Finn og Frank har besøgt Egon efter styrtet på Østre Allé. Egon takker for Øl'er og et cykelblad.

 

Generalforsamling

Farvel til Egon og Martin

Onsdag den 21 oktober kl.19:00

Husk tilmelding til Finn

 

Vi sagde på generalforsamlingen farvel til Martin og Egon i bestyrelsen, og godag til Bendt og Jim.

 

Billeder fra holdløbet

19-09-2014

Kock løbet 2014